Kalkulácia výšky dane v Nemecku

Každý Slovák, ktorý pracuje v Nemecku, sa podieľa na nemeckom daňovom systéme. V Nemecku funguje tzv.  systém progresívneho zdaňovania, čo v praxi znamená, že daňová sadzba sa odvíja od výšky zárobku. Inými slovami,  sadzba dane z príjmu fyzických osôb sa zvyšuje so zvyšujúcim sa zdaniteľným príjmom. Nakoľko nemecký daňový systém nezohľadňuje infláciu, daň stúpa s každým zvýšením hrubej mzdy viac ako samotný príjem, čo spôsobuje, že reálny príjem klesá.

Daňové sadzby resp. tarify začínajú na nule pri nezdaniteľnom minime, ktoré je v roku 2020 stanovené na 9.408 €. Následne sa  pohybujú od 14% do 42 až 45%.

Nižšie v tabuľke sú uvedené tarifné pásma v Nemecku:

Tarifné pásmo 1

nulová zóna

do výšky nezdaniteľného minima
(9.408€  v roku 2020)

Tarifné pásmo 2

spodná zóna progresie

sadzba daní stúpa zo 14% na 24% rýchlo

Tarifné pásmo 3

stredná zóna progresie

daňová sadzba stúpa z 24% na 42% pomaly

Tarifné pásmo 4

vyššia zóna progresie

daňová sadzba 42%

Tarifné pásmo 5

proporčná zóna

daňová sadzba 45% (tzv. daň bohatých)


​​​​​​​Tarifné pásma v Nemecku podľa výšky príjmu pre rok 2020 sú nasledovné:

Ročný zárobok v hrubom  

Tarifné pásmo

0,00 € – 9.408 €

0%

9.408 € – 57.052 €

14% – 42%

57.052 € – 270.501 €

42%

270.501 €  a viac

45%

Na základe vyššie uvedených daňových sadzieb  existuje skupina ľudí, ktorá dane nemusí platiť vôbec. Sú to všetci tí, ktorých ročný príjem neprevýši tzv. základné nezdaniteľné minimum ( Grundfreibetrag). Hranica nezdaniteľného minima sa každoročne zvyšuje.  Pre rok 2020 je táto hranica stanovená na 9.408 €. Každé ďalšie zarobené euro navyše už podlieha zdaneniu.

Výpočet dane prebieha v niekoľkých krokoch.

  • Na začiatku výpočtu dane je príjem jednotlivca. Preto je dôležité upresniť si, čo slovo príjem znamená. Pojmom  Einnahmen je označené všetko, čo v danom kalendárnom roku jednotlivec zarobí. V prípade zamestnancov tvorí najväčšiu časť týchto príjmov hrubá mzda. Daňový úrad k tomu započítava aj rôzne príspevky a náhrady mzdy, napr. príspevky pri práceneschopnosti, či vdovské a sirotské príspevky. Tento príjem zahŕňa aj vecné dávky ako príspevky na stravovanie a ubytovanie alebo iné výhody, ako poskytnutie služobného auta na súkromné účely.
  • Ďalším krokom je stanovenie výšky tzv.  Einkünfte, teda príjmov, ktoré zostanú potom, čo sa od príjmov ( Einnahmen) odrátajú výdavky. Pre zamestnancov to znamená, že v daňovom priznaní je možné uviesť všetky náklady spojené s ich prácou, ako tzv.  Werbungskosten. Patria sem  cestovné náklady, náklady na vedenie dvojitej domácnosti, náklady na odborné knihy, ďalšie školenia, pracovné odevy, a ďalšie. Paušálne zohľadňuje daňový úrad pre každého zamestnanca náklady vo výške 1 000 €. Inak povedané, každému zamestnancovi je automaticky odrátaný od celkových príjmov paušál 1 000 €. Každý, kto má preukázateľne vyššie náklady, ich môže uviesť v daňovom priznaní a tak znížiť svoj daňový základ.
  • Ďalším krokom je výpočet celkového príjmu. K príjmom zo mzdy očistenej od nákladov sa pridajú zisky z prenájmu bytu či pozemku a zisk z investícií na akciových trhoch. Ak zamestnanec takéto príjmy nemá, prechádza k ďalšiemu kroku výpočtu.
  • Od príjmov sa odpočítajú osobitné výdavky ako napr. cirkevná daň a výživné, mimoriadne náklady a zohľadňuje sa nezdaniteľná položka na deti. Po týchto krokoch vzniká výška príjmu, ktorá je zdaňovaná.

V prípade záujmu o spracovanie nemeckého daňového priznania  sa zaregistrujte TU Ak máte akékoľvek otázky, kontaktovať nás môžete prostredníctvom  kontaktného formulára, e-mailom na info@vratmidan.sk alebo telefonicky na 0534489511. Radi Vám poradíme.

Zdroj:  www.steuerklassen.comwww.lohn-info.dewww.vlh.de

Kategórie

(9)
(10)
(5)
(8)
(6)
(1)

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.