Má Slovák pracujúci v Rakúsku povinnosť podávať slovenské daňové priznanie?

Každému je dobre známe, že dane musíme platiť. Rovnako ako aj daň z príjmu, ktorú nám, „daňovníkom“, zamestnávateľ, „platiteľ dane“, strháva mesačne z hrubej mzdy a následne ju odovzdáva daňovému úradu „správcovi dane“. Z tohto dôvodu podávame po uplynutí príslušného kalendárneho roka daňové priznanie, aby došlo k vyrovnaniu dane. Výsledok daňového priznania môže byť nedoplatok, preplatok alebo 0.

Ak výška vašich celkových (celosvetových) zdaniteľných príjmov dosiahnutých v roku 2021 presahuje sumu 2255, 72 eur, vzniká vám automaticky povinnosť podať si slovenské daňové priznanie. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahŕňajú príjmy, ktoré ste dosiahli zo všetkých zdrojov príjmov, či už zo Slovenska alebo zo zahraničia, okrem príjmov oslobodených od dane, ako napr. invalidný dôchodok. V takom prípade podliehate, ako občan/rezident SR tzv. neobmedzenej daňovej povinnosti. Pričom za rezidenta SR sa považuje fyzická osoba, ktorá má na Slovensku trvalý pobyt, bydlisko alebo sa tu obvykle zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku.   

Ak, ako občan Slovenskej republiky, pracujete a odvádzate dane v Rakúsku, ste povinný podávať slovenské daňové priznanie, aj keď ste na Slovensku nedosiahli žiaden príjem. V slovenskom daňovom priznaní uvediete Vaše rakúske príjmy, ktoré sa zároveň vyjmú, pretože už boli zdanené v Rakúsku. Preto vám na Slovensku nevzniká daňová povinnosť a výsledkom slovenského daňového priznania je teda 0. 

Obzvlášť dôležité je, aby ste si podali slovenské daňové priznanie vtedy, ak si chcete požiadať o vrátenie daní z Rakúska (keďže ste pracovali a odvádzali dane tam), pretože na základe riadne podaného slovenského daňového priznania, vystavuje daňový úrad formulár EU/EWR, ktorý je povinnou prílohou rakúskeho daňového priznania. 

Lehota na podanie slovenského daňového priznania, po uplynutí daného kalendárneho roka, je najneskôr do 31. marca. Ak máte príjem zo zahraničia, máte možnosť požiadať o odklad daňového priznania o 6 mesiacov, t.j. do 30. septembra. Musíte tak ale urobiť písomne, podaním tlačiva „Oznámenie o predlžení lehoty na podanie daňového priznania“ na príslušnom daňovom úrade. Toto tlačivo nájdete na stránke slovenskej finančnej správy -  www.financnasprava.sk.

Zdroj: www.financnasprava.sk/sk

Kategórie

(9)
(10)
(5)
(8)
(6)
(1)

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.