Náklady na ubytovanie a cesty v nemeckom daňovom priznaní

* { box-sizing: border-box; } body {margin: 0;} *{box-sizing:border-box;} body{margin-top:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;margin-left:0px;} #ifcg{padding-top:10px;padding-right:10px;padding-bottom:10px;padding-left:10px;}

Náklady  v nemeckom daňovom priznaní znižujú daňový základ, a teda zvyšujú výšku vrátených daní. Jedným z nákladov v nemeckom daňovom priznaní, ktoré je možné uplatniť, sú  náklady na ubytovanie a cesty. V prípade, ak zamestnanec z pracovných dôvodov potrebuje aj druhé ubytovanie popri mieste svojho trvalého, resp. prvotného ubytovania, používajú daňoví poradcovia pojem dvojitá domácnosť, resp.  vedenie dvojitej domácnosti.

Za účelom uplatnenia nákladov na vedenie dvojitej domácnosti v Nemecku, musia byť splnené štyri hlavné podmienky:

  1. Druhá domácnosť (v Nemecku) vzniká  z pracovných dôvodov.

  2. Zamestnanec využíva túto druhú domácnosť na mieste, kde vykonáva svoju pracovnú činnosť. Inak povedané, z tohto miesta by malo byť možné dôjsť do práce za kratší čas ako z miesta prvotnej domácnosti.

  3. Okrem tohto ubytovania vedie zamestnanec domácnosť aj na inom mieste (na Slovensku)Vedenie domácnosti znamená, že platí viac ako 10% nákladov na jej vedenie.

  4. Na mieste hlavného bydliska (na Slovensku) má zamestnanec  stredisko životných záujmov.

V prípade, ak sú tieto štyri podmienky splnené, môže si zamestnanec nárokovať nasledujúce náklady:

  1. Náklady na ubytovanie na mieste druhej domácnosti do výšky 1000 € mesačne.
  2. Nevyhnutné náklady na zariadenie domácnosti.
  3. Náklady na cesty.
  4. V rámci prvých troch mesiacov náklady na stravu.
  5. Náklady na presťahovanie v prípade, ak ide o presťahovanie sa kvôli práci.

V zásade platí, že ten, kto si chce uplatniť náklady na vedenie dvojitej domácnosti,  musí byť buď vlastníkom, alebo podnájomníkom v byte/dome, prípadne ho môže užívať ako manželský partner osoby, ktorá má tento byt/dom vo vlastníctve, resp. v podnájme. Okrem toho je nutné, aby žiadateľ finančne prispieval na chod tejto domácnosti. Sem sa ráta platenie nájomného či nákup potravín.

V prípade zamestnancov, ktorí žijú v manželskom zväzku a sú zaradení  do daňovej triedy 3, 4 alebo 5, nemecký daňový úrad predpokladá podieľanie sa na vedení domácnosti automaticky. Ostatní ho musia dokázať.  Obzvlášť kriticky sa skúma situácia mladých slobodných ľudí, ktorí ako prvotné bydlisko uvedú dom svojich rodičov. Toto ubytovanie môže byť zohľadnené iba v prípade preukázania podieľania sa na vedení domácnosti. Ako doklad najčastejšie slúži  výpis z bankového účtu, pričom  takéto príspevky by mali byť pravidelné a dohromady predstavovať  minimálne 10% z nákladov na vedenie domácnosti.

Centrum životných záujmov

Pre Slovákov, ktorí pracujú v Nemecku platí, že musia cestu domov absolvovať aspoň raz ročne a musia daňový úrad presvedčiť o tom, že na danom mieste na Slovensku majú  centrum životných záujmov. Najviac akceptovaným dôkazom je, ak na danom mieste žije manželský partner a deti. Nakoľko domácnosť nie je v Nemecku , je dôležité, že je po celý čas trvalo obývaná. Pri slobodných je za centrum životných záujmov považované miesto, ku ktorému majú blízky osobný vzťah/väzbu. Tí, ktorí toto miesto navštevujú menej ako dvakrát mesačne by mali argumentovať predovšetkým vzťahom k rodičom, príbuzným, priateľom či napr. aj členstvom v určitej organizácii.

Náklady na stravu, resp. diéty

Pri nástupe na nové miesto je možné uplatniť si  náklady na stravu (diéty) počas prvých troch mesiacov. Za každý jeden deň, počas ktorého bol zamestnanec mimo miesta svojho prvotného bydliska, je možné uplatniť aj náklady týkajúce sa zahraničnej činnosti  (Auswärtstätigkeit). Pri tej je rozhodujúca dĺžka neprítomnosti na mieste bydliska, a to buď od 8 do 24 hodín, alebo nad 24 hodín.  Paušálna výška diét pri neprítomnosti od 8 do 24 hodín je od roku 2020 14 €/deň,  pri dobe neprítomnosti nad 24 hodín 28 €/deň.

V prípade záujmu o spracovanie nemeckého daňového priznania  sa zaregistrujte TU Ak máte otázky ohľadne uplatnenia nákladov v nemeckom daňovom priznaní, kontaktovať nás môžete prostredníctvom  kontaktného formulára, e-mailom na info@vratmidan.sk alebo telefonicky na 0534489511. Radi vám poradíme.

Zdroj:  www.steuern.de, www.finanztip.de

Kategórie

(9)
(10)
(5)
(8)
(6)
(1)

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.