Náklady na zdravotnú starostlivosť v holandskom daňovom priznaní

Pracujete v Holandsku a vznikli vám  náklady na zdravotnú starostlivosť? V tom prípade by ste mali vedieť, že v holandskom daňovom priznaní si tieto náklady za určitých podmienok môžete uplatniť.

Základné podmienky na uplatnenie nákladov na zdravotnú starostlivosť:

 • Môžete si uplatniť iba tú časť nákladov, ktorá vám zdravotnou poisťovňou nebola preplatená.
 • Náklady sa môžu odpočítať len v tom istom roku, v ktorom boli uhradené.
 • Môžete si odpočítať jedine tie náklady, ktoré nie sú hradené zdravotným poistením.
 • Z celkovej výšky nákladov možno uplatniť iba časť, ktorá presahuje určitú hranicu. Výška tejto hranice závisí od vášho príjmu, napr. pri hrubom ročnom príjme 27 332 Eur si môžete odpočítať náklady, ktoré presiahli 321 Eur (rok 2019).

Náklady je možné uplatniť na:

 • Seba a vášho daňového partnera
 • Deti mladšie ako 27 rokov v prípade, ak nemohli svoje zdravotné náklady uhradiť.

Vážne zdravotne postihnuté osoby staršie ako 27 rokov, s ktorými žijete v jednej domácnosti alebo osoby odkázané na vašu pomoc (napr. rodičia, súrodenci), spadajú do kategórie osôb, za ktoré si takisto môžete odpočítať náklady. Platí to však len za podmienky, ak dané osoby nemohli svoje zdravotné náklady uhradiť.

NÁKLADY, KTORÉ SI MÔŽETE UPLATNIŤ

 1. Lekárska pomoc
 2. Lieky predpísané lekárom
 3. Vybrané zdravotnícke pomôcky a potreby
 4. Cestovné náklady spojené s prevozom (napr. do nemocnice)
 5. Diéta predpísaná lekárom alebo dietológom
 6. Pomoc v domácnosti
 7. Špeciálne šatstvo a posteľná bielizeň
 8. Cestovné náklady na návštevu chorej osoby

O jednotlivých nákladoch si viac povieme v ďalších riadkoch.

LEKÁRSKA POMOC

Náklady spojené s:

 • Návštevou praktického lekára, zubára alebo špecialistu
 • Ošetrením záchranárom, ktoré si nevyžaduje odporúčanie lekára (napr. fyzioterapeut, dietológ, logopéd, ústny hygienik)
 • Opaterou v domove dôchodcov
 • Liečbou, ktorú predpísal lekár (napr. akupunktúra, rehabilitácia)

LIEKY PREDPÍSANÉ LEKÁROM

Zohľadňujú sa len náklady na lieky, ktoré predpísal doktor kvalifikovaný podľa holandských štandardov.

VYBRANÉ ZDRAVOTNÍCKE POTREBY A POMÔCKY

Zdravotnícke potreby používané chorými alebo zdravotne postihnutými osobami, ako napr.:

 • Ortopedické vložky
 • Načúvacie prístroje
 • Protézy
 • Vodiace a terapeutické psy
 • Glukomer
 • Údržba, oprava a poistenie takýchto zdravotníckych pomôcok

Náklady spojené s dodatočným príplatkom na základe osobných preferencií (napr. farba načúvacieho prístroja) nemožno uplatniť. Ak ste si však zakúpili drahší načúvací prístroj, pretože vám poskytuje väčšie pohodlie, spĺňate podmienku na uplatnenie nákladov.

CESTOVNÉ NÁKLADY SPOJENÉ S PREVOZOM

Nasledujúce náklady sú odpočítateľné:

 • prevoz k lekárovi alebo nemocnice
 • prevoz sanitkou
 • dodatočné cestovné náklady vzniknuté následkom ochorenia alebo postihnutia

Ak ste vzhľadom na vlastné ochorenie alebo zdravotné postihnutie museli cestovať autom, tieto náklady si môžete uplatniť len v tom prípade, ak ich viete hodnoverne preukázať.

Používali ste vaše vlastné auto? Do nákladov si smiete zarátať aj náklady na palivo, údržbu auta alebo poplatky za parkovanie.

Na výpočet cestovných nákladov je potrebné brať do úvahy aj odjazdené kilometre.

Príklad: Vaše náklady na auto predstavujú 2000 Eur a v jednom kalendárnom roku ste najazdili 8000 km. V tomto prípade sa cena za 1 km vyráta vydelením nákladov na auto a počtom kilometrov. Cena za 1 km tak predstavuje 0,25 Eur.

2000 Eur / 8000 km = 0,25 Eur za 1km

Účel vašej cesty bola návšteva chorej alebo zdravotne postihnutej osoby a celkovo ste najazdili 100 km. Odpočítateľné cestovné náklady predstavujú 25 Eur.

0,25 Eur x 100 km = 25 Eur

DIÉTA PREDPÍSANÁ LEKÁROM ALEBO DIETOLÓGOM

Na uplatnenie tohto nákladu je potrebné predložiť potvrdenie od lekára. Suma za tieto náklady je fixne daná a musí byť uvedená v oficiálnom zozname diét.

DODATOČNÁ POMOC V DOMÁCNOSTI

Nárok vzniká, ak ste žiadali o pomoc v domácnosti z dôvodu choroby alebo zdravotného znevýhodnenia, resp. máte k dispozícii príjmové doklady. Tie musia obsahovať základné informácie ako dátum, sumu, adresu miesta a meno osoby, ktorej ste hradili náklady spojené s pomocou v domácnosti.

ŠPECIÁLNE ŠATSTVO A POSTEĽNÁ BIELIZEŇ

Výdavky za špeciálne oblečenie a posteľnú bielizeň sa môžu odpočítať, ak sú splnené dve podmienky. Prvá z nich je tá, aby výdavky boli priamym následkom choroby alebo zdravotného znevýhodnenia. Ak choroba trvala minimálne 1 rok a je predpoklad, že bude trvať ešte prinajmenšom rok, spĺňate aj druhú podmienku na uplatnenie týchto výdavkov.

Máte záujem o odpočítanie nákladov pre inú osobu? V tom prípade musela dotknutá osoba s vami žiť v jednej domácnosti po celý rok. Fixná suma za tieto náklady sa pohybuje vo výške 300 Eur. Viete preukázať, že výdavky boli vyššie ako 600 Eur? V tom prípade, máte nárok na náhradu výdavkov vo výške až 750 Eur!

CESTOVNÉ NÁKLADY NA NÁVŠTEVU CHOREJ OSOBY

Za podmienky, že ste s chorou osobou zdieľali tú istú domácnosť od začiatku choroby alebo ju často navštevovali, vzniká vám nárok na cestovné náklady. Daná osoba musela byť ošetrovaná po dobu najmenej 1 mesiaca. Holandský daňový úrad uznáva cestovanie za chorou osobou autom, taxíkom alebo mestskou hromadnou dopravou. Do úvahy je však potrebné brať fakt, že jednosmerná cesta musela byť dlhšia ako 10 km.

Zdroj: www.belastingdienst.nl, www.tax-consultants-international.com

V prípade záujmu o spracovanie holandského daňového priznania  sa  zaregistrujte TU . Ak máte otázky ohľadne uplatnenia nákladov na zdravotnú starostlivosť v Holandsku, kontaktovať nás môžete prostredníctvom  kontaktného formulára , e-mailom na info@vratmidan.sk alebo telefonicky na 0534489511. Radi Vám poradíme.

Kategórie

(9)
(10)
(5)
(8)
(6)
(1)

Vážime si vaše súkromie

Naša spoločnosť a naši partneri uchovávajú alebo pristupujú k informáciám v zariadeniach, napríklad k súborom cookies, a spracúvajú osobné údaje, ako sú jedinečné identifikátory a štandardné informácie, ktoré zariadenie posiela na účely opísané nižšie. Súhlas s vyššie uvedeným spracúvaním môžete poskytnúť kliknutím na tlačidlo “Prijať všetko”. Alebo môžete jeho poskytnutie odmietnuť a zmeniť svoje prednostné nastavenia kliknutím na tlačidlo “Spravovať nastavenia”. Vaše prednostné nastavenia sa budú vzťahovať len na túto webovú lokalitu. Na niektoré formy spracúvania vašich osobných údajov nepotrebujeme váš súhlas. Ak sa vrátite na túto stránku alebo navštívite naše zásady v oblasti ochrany súkromia, môžete kedykoľvek zmeniť svoje prednostné nastavenia. Viac informácií o spracúvaní údajov a našich partneroch nájdete na tejto stránke.